पुणे विभागातील 5 लाख 83 हजार 767 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी

0
82
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

विभागात कोरोना बाधित 6 लाख 9 हजार 592 रुग्ण  -विभागीय आयुक्त सौरभ राव

शबनम न्युज / पुणे 

पुणे विभागातील 5 लाख 83 हजार 767 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात
कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 6 लाख 9 हजार 592 झाली आहे.  तर ॲक्टीव रुग्ण संख्या 9 हजार 549 इतकी
आहे. कोरोनाबाधीत एकुण 16 हजार 276 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृत्यूचे प्रमाण 2.67 टक्के आहे. पुणे विभागामध्ये
बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 95.76 टक्के आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.

पुणे जिल्हा
            पुणे जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण 4 लाख 476 रुग्णांपैकी  3 लाख 83 हजार  715 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण 7  हजार 653 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 9 हजार 108 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे
प्रमाण  2.27 टक्के इतके आहे तर बरे  होणा-या रुग्णांचे प्रमाण  95.81  टक्के आहे.

सातारा जिल्हा
              सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 57 हजार 968 रुग्णांपैकी 55 हजार 287 रुग्ण बरे होवून घरी
गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 838 आहे. कोरोनाबाधित एकूण  1  हजार 843 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

सोलापूर जिल्हा
              सोलापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण  52  हजार 495  रुग्णांपैकी 49 हजार 909 रुग्ण बरे होवून घरी
गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 756 आहे. कोरोनाबाधित एकूण  1  हजार 830  रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 

सांगली जिल्हा
               सांगली  जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण 48  हजार 400 रुग्णांपैकी 46 हजार 516 रुग्ण बरे होवून घरी
गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 127 आहे.  कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 757 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

कोल्हापूर जिल्हा
            कोल्हापूर जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण  50 हजार  253 रुग्णांपैकी 48  हजार 340 रुग्ण  बरे होवून घरी
गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या  175 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार  738 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

कालच्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आज झालेली वाढ
कालच्या बाधीत रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये 1306 ने वाढ झाली
आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 1168,  सातारा जिल्ह्यात  36, सोलापूर जिल्ह्यात 39, सांगली जिल्ह्यात  16 तर  कोल्हापूर
जिल्ह्यात 47 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.

कालच्या रुग्णसंख्येमध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण  
पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांमध्ये  एकूण  1084 आहे.  पुणे जिल्हयामध्ये  806, सातारा
जिल्हयामध्ये 145, सोलापूर जिल्हयामध्ये 93, सांगली जिल्हयामध्ये 9  व कोल्हापूर जिल्हयामध्ये 31 रुग्णांचा समावेश
आहे.

पुणे विभागातील सर्व्हेक्षण
आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 39 लाख  67 हजार 403 नमून्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला. प्राप्त
अहवालांपैकी  6 लाख  9 हजार 592 नमून्यांचा अहवाल सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आहे.