#PUNE : पुणे विभागातील 4 लाख 63 हजार429 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी

0
19
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

विभागातकोरोना बाधित 4 लाख 99 हजार 630 रुग्ण -विभागीय आयुक्त सौरभ राव

पुणे / शबनम न्युज

पुणे विभागातील 4 लाख  63 हजार 429 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 4 लाख  99 हजार 630 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण संख्या  22 हजार 279  इतकी आहे. कोरोनाबाधीत एकुण  13 हजार 922 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृत्यूचे प्रमाण 2.79 टक्के आहे. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण   92.75 टक्के आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.

पुणे जिल्हा

                पुणे जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 3 लाख  21 हजार  398 रुग्णांपैकी  3 लाख 1 हजार 116 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण 12 हजार 576 आहेत. कोरोनाबाधित एकूण 7 हजार 706 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण 2.40  टक्के इतके आहे तर बरे  होणा-या रुग्णांचे प्रमाण  93.69 टक्के आहे.

सातारा जिल्हा

                  सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 45 हजार 790 रुग्णांपैकी  40 हजार 772 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या  3 हजार 500 आहे. कोरोनाबाधित एकूण  1 हजार 518 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

सोलापूर जिल्हा

                  सोलापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 39 हजार 726 रुग्णांपैकी  35 हजार 7 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 3 हजार 286 आहे. कोरोनाबाधित एकूण  1 हजार 433 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

  सांगली जिल्हा

               सांगली  जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण 44 हजार 755 रुग्णांपैकी 41 हजार 247 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 1 हजार 880 आहे.  कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 628 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे

कोल्हापूर जिल्हा

                कोल्हापूर जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण 47  हजार 961  रुग्णांपैकी 45 हजार 287 रुग्ण  बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 1 हजार 37  आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1  हजार 637 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

कालच्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आज झालेली वाढ

कालच्या बाधीत रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 1 हजार 385 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 737, सातारा जिल्ह्यात 230, सोलापूर जिल्ह्यात 165, सांगली जिल्ह्यात 185 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 68 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.

कालच्या रुग्णसंख्येमध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण – 

पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणाऱ्या एकूण 2 हजार 243 रुग्णांमध्ये पुणे जिल्हयामध्ये 1 हजार 204 ,सातारा जिल्हयामध्ये 555, सोलापूर जिल्हयामध्ये 195, सांगली जिल्हयामध्ये 255 व कोल्हापूर जिल्हयामध्ये 34 अशा रुग्णांचा समावेश आहे.

पुणे विभागातील सर्व्हेक्षण

आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 23 लाख 41 हजार 375 नमून्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला. प्राप्त अहवालांपैकी  4 लाख  99 हजार 630  नमून्यांचा अहवाल सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आहे.